• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Likovna kolonija Dugave 2019.

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb–Dugave ove godine je prvi puta organizirao jednodnevnu likovnu koloniju po nazivom: “Likovna...

Marčelo Selim

Ponosni smo na našeg korisnika Selim Marčela i njegov nastup na Super talentu! Sjajni imitator nakon nastupa posvećenog mami...