• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr
Sastanak – Projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“

Sastanak – Projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“

Ostvarimo prava na obrazovanje djece bez pratnje

Susret pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima/cama osnovnih škola Frana Galovića i I. osnovne škole Dugave u Zagrebu.

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Rijeka i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova provedba traje od 1. studenog 2018. do 30. listopada 2019. godine.

Dana 28. siječnja 2019. godine održan je prvi interaktivni sastanak sa stručnim djelatnicima Osnovne škole Frana Galovića i I. osnovne škole Dugave u Zagrebu, u odnosu na ostvarivanje prava na obrazovanje djece bez pratnje. Na sastanku je prisustvovalo 14 stručnih djelatnika različitih stručnih profila (ravnateljica, pedagoginja, učiteljice i psihologinje), predstavnica partnerske organizacije Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb Dugave te pravnice Hrvatskog pravnog centra. Sastanak je održan u prostorijama Osnovne škole Frana Galovića i I. osnovne škole Dugave. Sastanak je vodila voditeljica projekta Tatjana Holjevac, koja je održala predavanje o osnovama sustava međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj, pravima i obvezama posebnih skrbnika te o pojedinim pravima i obvezama djece bez pratnje s naglaskom na pravo na obrazovanje. S obzirom da je sastanak bio interaktivnog karaktera, tijekom predavanja raspravljalo se o izazovima i problemima u radu s djecom bez pratnje s kojima se susreću stručni djelatnici različitih stručnih profila u školama, svatko sa svog aspekta djelovanja te su se pokušali riješiti neki od konkretnih problema u praksi s kojima se stručni djelatnici svakodnevno susreću. Održavanjem ovog i sličnih sastanaka nastoji se doprinijeti podizanju znanja i vještina stručnih djelatnika/ca u školama koji su se ili će se, u svom radu susretati s djecom bez pratnje.
Sljedeći sastanak se očekuje u veljači o.g. u osnovnoj školi u Rijeci.

Vijest o odrzanom sastanku u skolama (pdf)