• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr
Slide thumbnail

Djelatnost Centra je pružanje usluga socijalne skrbi izvan vlastite obitelji za zadovoljavanje socijalno-zaštitnih
potreba djece (starosne dobi od 7. do 14. godine života) i mladeži (starosne dobi od 14. do 21. godine života)
koja iskazuju probleme u ponašanju.

Team Image
Dugave - sjedište

Svetog Mateja 70a

Sjedište Centra Dugave – na adresi Sv. Mateja 70a, Zagreb.

Team Image
Poludnevni boravak u OŠ

sjedište Dugave Sv. Mateja 70a

Odjel (dislocirana jedinica) poludnevnog boravka u osnovnim školama

Team Image
Odjel (dislocirana jedinica) smještaja

Župančićeva 14

Dislocirana jedinica smještaja i organiziranog stanovanja

Team Image
Odjel (dislocirana jedinica) organiziranog stanovanja

Ulice: Denzlerova 46, 48 - Dubrava 240/V

Dislocirana jedinica smještaja i organiziranog stanovanja

Priče korisnika

Istaknuto

Istaknuto iz života Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave

Fotogalerije Centra Dugave

Deplijani – Brošure Centra Dugave

List Duga Centra Dugave

Lokacije

Lokacije s informacijama Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave

Skip to content