• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Nabava usluge čišćenja

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga čišćenja matičnog objekta Centra Dugave u Zagrebu, Ulica Svetog mateja 70/a: Poziv...

Skip to content