• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr
deplijan-centar-dugave
Centar Dugave
Poludnevni boravak u osnovnim školama
Poludnevni boravak u osnovnim školama
Mobilni tim
Mobilni tim
Kratki rehabilitacijski program
Kratki rehabilitacijski program
Savjetovalište
Savjetovalište
Produženi stručni postupak
Produženi stručni postupak

 

Odjel timske procjene/dijagnostike, prihvata i tretmana

               

 

Skip to content