• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
 • (01) 6600-777
 • fax (01) 6687-809
 • centardugave@gmail.com
 • centar-dugave.hr

Djelatnost Centra Dugave je pružanje usluga socijalne skrbi izvan vlastite obitelji za zadovoljavanje socijalno-zaštitnih potreba djece (starosne dobi od 7. do 14. godine) i mladeži (starosne dobi od 14. do 21. godine života) koja iskazuju probleme u ponašanju.

Djelatnost Centra ostvaruje se pružanjem sljedećih vrsta usluga:

 1. usluga smještaja – timska procjena/dijagnostika
 2. usluga boravka – timska procjena/dijagnostika
 3. usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa
 4. usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama (prihvat)
 5. usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
 6. usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
 7. usluga cjelodnevnog boravka u Centru
 8. usluga poludnevnog boravka u Centru
 9. usluga poludnevnog boravka u školi
 10. usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
 11. usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji

Centar provodi izvršenje odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama (posebna obveza-upućivanje u savjetovalište za mlade, upućivanje u disciplinski centar temeljem Zakona o sudovima za mladež odnosno upućivanje u centar za odgoj temeljem Prekršajnog zakona, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, te upućivanje u odgojnu ustanovu) te maloljetnicima koji su, u tijeku pripremnog postupka, rješenjem suca za mladež upućeni na privremeni smještaj u ustanovu, do okončanja pripremnog postupka pred sudom.

Usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama (prihvat) pruža se i: djeci koja se zateknu u skitnji ili bijegu, bez nadzora roditelja ili drugih odraslih osoba te djeci i mlađim punoljetnim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima u trajanju propisanom zakonom i  Pravilnikom o minimalnim uvjetima  za pružanje socijalnih usluga (”Narodne novine” broj 40/14 i 66/15).   

Također, usluga privremenog smještaja pruža se i maloljetnim strancima, djeci bez pratnje – tražiteljima azila.                            

Skip to content