• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Pristup informacijama Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Službenik za informiranje:
Lovorka Prenner, telefon: 01/6601-209, 099/8196-296, telefaks: 01/6687-809, e-mail: centardugave@gmail.com
(zamjena: Anica Ivanko, telefon: 01/6601-209, 099/3620-841, telefaks: 01/6687-809, e-mail: pisarnica.centardugave@gmail.com)

 

Obrasci:

Obrazac 2 – zahtjev za pristup informacijama (doc)
Obrazac 2 – zahtjev za pristup informacijama (pdf)

Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (doc)
Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (pdf)

Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (doc)
Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (pdf)

Zakoni:

Zakon o pravu na pristup informacijama

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

 

Skip to content