• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Planovi i programi rada, izvještaji i procedure u Centru

Financijska izvješća:

Godisnje financijsko izvjesce za 2019 (xls)

Biljeske uz Godisnje financijsko izvjesce za 2019 (pdf)

Financijsko izvjesce 2018 (xls)

Biljeske uz Financijsko izvjesce 2018 (pdf)

Financijsko izvjesce za 2017 (xls)

Biljeske uz Financijsko izvjesce za 2017 (pdf)

Procedure:

Procedure u Centru Dugave (pdf)

Prilog 1 INICIJALNA NARUDZBENICA (pdf)

Prilog 2 Procedura narudzbe (pdf)

Prilog 3 procedura primopredaje robe-radova-usluga (pdf)

Prilog 4 INTERNI PRIGOVOR (pdf)

Prilog 5 ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI (pdf)

PROTOKOL ZA SIGURNO DAVANJE I CUVANJE LIJEKOVA (pdf)

Protokol o pristupu i koristenju informacijskih sustava (pdf)

Planovi, programi i izvješća o radu:

OBRAZLOZENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA – 2020-2022 (pdf)

Financijski plan za 2022 godinu (pdf)

Financijski plan za 2021 godinu (pdf)

Financijski plan za 2020 godinu (pdf)

Financijski plan 2019 IF11 (pdf)

Financijski plan 2019 IF31 (pdf)

Financijski plan 2019 IF43 (pdf)

Financijski plan 2019 IF61 (pdf)

Financijski plan za 2018 (xls)

FINANCIJSKI PLAN 2018-2020 (pdf)

GODISNJI PLAN I PROGRAM RADA CENTRA DUGAVE ZA 2020 (pdf)

Plan nabave za 2020 (pdf)

Plan Nabave za 2020 (xls)

GODISNJE IZVJESCE O RADU CENTRA DUGAVE ZA 2019 (pdf)

GODISNJI PLAN I PROGRAM RADA CENTRA DUGAVE ZA 2019 (pdf)

Plan Nabave Centra Dugave EOJNRH za -2019- (xls)

GODISNJE IZVJESCE O RADU CENTRA ZA 2018 (pdf)

Plan nabave Centra Dugave za 2018_EOJNRH (xls)

Godisnji plan i program UNUTARNJEG NADZORA 2020_ (pdf)

Godisnji plan i program UNUTARNJEG NADZORA 2019 (pdf)

Pristup informacijama:

Godisnje_izvjesce_pristup_informacijama_2019 (pdf)

Godisnje_izvjesce_pristup_informacijama_2019 (csv)

Godisnje_izvjesce_pristup_informacijama_2018 (pdf)

Godisnje_izvjesce_pristup_informacijama_2018 (csv)

Godisnje_izvjesce_pristup_informacijama_2017 (pdf)

Godisnje_izvjesce_pristup_informacijama_2017 (csv)

Skip to content