• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
 • (01) 6600-777
 • fax (01) 6687-809
 • centardugave@gmail.com
 • centar-dugave.hr

Pravni okvir Centra Dugave

Zakoni i podzakonski propisi:

i dr. zakoni i podzakonski propisi

Napomena: neslužbene verzije pročišćenih tekstova zakona i podzakonskih propisa uredila službenica za pravo na pristup informacijama

 

Kolektivni ugovori:

 

Sindikalne podružnice u Centru:

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske
Povjerenik: Hrvoje Merdžan

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske
Povjerenik: Andrea Ropar Jurki

 

Interni opći akti:

Statut Centra Dugave (pdf)

Pravilnik o mjerilima i nacinu koristenja nenamjenskih donacija Centra Dugave (pdf)

Ostali interni opći akti u postupku su usklađivanja sa Statutom i Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/2023) te drugim zakonima i podzakonskim propisima.

 

Registri, baze podataka, evidencija i dokumentacija u Centru:

U Centru se vodi:

 • Registar zaposlenih sukladno Uredbi o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru
 • Evidencije o radnicima sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 • Matična knjiga korisnika i dr. evidencija i dokumentacija o korisnicima sukladno Pravilniku o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća
 • HCCP evidencija i dokumentacija
 • Skladišna evidencija i dokumentacija
 • Evidencija izdanih putnih naloga
 • Urudžbeni zapisnik i interne dostavne knjige te knjiga otpreme pošte sukladno Uredbi o uredskom poslovanju
 • Financijska i računovodstvena evidencija i dokumentacija sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu
 • Evidencija o nabavi i sklopljenim ugovorima o nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi
 • Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju PPI  sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama
 • Kadrovska evidencija i dokumentacija sukladno odredbama Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i drugih zakona i podzakonskih propisa

i druga propisana evidencija i dokumentacija

 

Skip to content