• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
 • (01) 6600-777
 • fax (01) 6687-809
 • centardugave@gmail.com
 • centar-dugave.hr

Izjava o pristupačnosti

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Centra Dugave koje se nalazi na adresi: centar-dugave.hr

Stupanj usklađenosti

Instalacijom opcija za promjenu veličine i vrste fonta, promjenu kontrasta i promjenu boje pozadine izvršena je početna prilagodba mrežnog sjedišta centar-dugave.hr u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Mrežno sjedište centar-dugave.hr djelomično  je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • Tekst nije u potpunosti poravnan po lijevoj margini
 • Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
 • Pojedini elementi nemaju dovoljno dobar kontrast s pozadinom
 • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
 • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
 • pojedine vrste datoteka ( .doc, .xls) dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
 • izbornici s poveznicom se otvaraju prelaskom umjesto klikom
 • nije moguće u potpunosti kretanje kroz sadržaj stranice tipkovnicom

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti s ciljem usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem različitih dostupnih alata te vanjskom procjenom.

Izjava je zadnji put preispitana 18. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Centra Dugave korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: centardugave@gmail.com.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content