• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Jednostavna nabava novih vozila za potrebe voznog parka Centra Dugave

Jednostavna nabava novih vozila za potrebe voznog parka Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave:

Poziv i upute-nabava novih osobnih vozila nize klase (pdf)

Odluka o pocetku postupka-JN novih osobnih vozila nize klase (pdf)

Troskovnik nabave novih vozila nize klase (xlsx)

Suglasnost Ministarstva za nabavu vozila (pdf)

ISPRAVAK/DOPUNA POZIVNE DOKUMENTACIJE:

Ako na lageru nemaju dva nova osobna vozila niže klase Ponuditelji mogu ponuditi i samo jedno vozilo procijenjene vrijednosti u iznosu od 88.000,00 kuna bez PDV-a i bez PPMV-a, odnosno 11.680 eura prema fiksnom tečaju konverzije u kojem slučaju će naručitelj izabrati 2 nova vozila od različitih ponuditelja.

Ispravljeni poziv i upute nabava 1-2 nova osobna vozila nize klase (pdf)

Ispravljeni troskovnik nabave novih vozila nize klase (xlsx)

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave novih osobnih vozila niže klase, CPV broj i naziv: 34110000-1 osobni automobili

Odluka o odabiru nabava sluzbenih vozila (pdf)

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA NABAVA SLUZBENIH VOZILA (pdf)

Nabava vozila suglasnost Ministarstva (pdf)

 

 

Skip to content