• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Kontakt Informacije Centra Dugave

Kontakt Sjedište

Sjedište Centra je u zagrebačkom kvartu Dugave, po kojem je Centar dobio ime.

Ulica Sv. Mateja 70/a, 10010 Zagreb

01/6600-777

01/6687-809

centar-dugave.hr

centardugave@gmail.com

Službe u Sjedištu

Dugave, Sv. Mateja 70/a

 

URED RAVNATELJA:
Ravnatelj: Božo Vrkljan, dipl. soc. radnik
Telefon: 01/6601-209
Telefax: 01/6687-809
Mobilni telefon: 099/8196-299
E-pošta: centardugave@gmail.com
E-pošta: ravnatelj.centardugave@gmail.com

RAČUNOVODSTVO:
Voditeljica: Vera Filipović, oec
Telefon: 01/6677-380
Mobilni telefon: 099/8196-294
E-pošta: racunovodstvo.dugave@gmail.com

ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA:

Pravni, kadrovski i opći poslovi, pravo na
pristup informaciji i zaštita osobnih podataka

Lovorka Prenner, telefon: 01/6601-209, mob: 099/8196-296, 
e-pošta: centardugave@gmail.com

Pisarnica i arhiva, pravo na pristup
informaciji i zaštita osobnih podataka (zamjena)

Anica Ivanko: telefon: 01/6600-777, kućni: 126, mob: 099/362-0841, 
e-pošta: pisarnica.centardugave@gmail.com

Zaštita na radu, održavanje i vozni park
Petar Ercegovac: mob: 099/8196-295, 
e-pošta: centardugave@gmail.com

Prehrana, narudžba i likvidatura
Vesna Galić, mob: 099/8196-294, 
e-pošta: racunovodstvo.dugave@gmail.com

Ambulanta Dugave – Župančićeva
Medicinska sestra/medicinski tehničar, mob: 099/8196-297

Odjel timske procjene/dijagnostike,

prihvata i tretmana

 

Voditeljica: mr. sc. Gordana Babić, dipl. soc. pedagog
Telefon: 01/6601-301
Mobilni telefon: 099/8196-290
E-pošta: gordana.dugave@gmail.com

TIMSKA PROCJENA/DIJAGNOSTIKA SA SAVJETOVALIŠTEM:
Telefon: 01/6600-777 – kućni: 102, mob: 099/8196-287,
E-pošta: timska.procjena@gmail.com

DISCIPLINSKI CENTAR
Telefon: 01/6600-777 – kućni: 118, mob: 099/8196-287,
E-pošta: disciplinski.centar@gmail.com

PRIHVATNA STANICA
Telefon: 01/6601-973, Telefax: 01/6601-973,
mob: 099/8196-291,
E-pošta: prihvatnastanica@gmail.com

GRUPA DJEVOJAKA:
Telefon: 01/6600-777 – kućni 120, mob: 099/8196-287,
E-pošta: zenska.grupa@gmail.com

PRODUŽENI STRUČNI POSTUPAK – PSP:
Telefon: 01/66 76 876, mob: 099 81 96 286, 
E-pošta: psp.dugave@gmail.com

Odjel (dislocirana jedinica)

poludnevnog boravka u OŠ

 

Voditeljica: Brankica Vručinić, dipl. soc. radnica
Telefon: 01/6625-580, 
Mobilni telefon: 099/8196-298
E-pošta: brankav.domdugave@gmail.com

Popis škola u kojima se pruža usluga poludnevnog boravka

Dislocirana jedinica smještaja

i organiziranog stanovanja

 

Voditelj dislocirane jedinice: 
Marko Jukić, dipl. soc. radnik
Mobilni telefon: 099/8196-289
E-pošta: markojukic.dugave@gmail.com 

 

ODJEL (DISLOCIRANA JEDINICA) SMJEŠTAJA
Ulica otona Župančića 14,
Telefon: 01/6144-883, mob: 099/8196-285 
Telefaks: 01/6143-736
E-pošta: domodgoj@gmail.com

ODJEL (DISLOCIRANA JEDINICA) ORGANIZIRANOG STANOVANJA 

Voditelj dislocirane jedinice:
Željko Galić, dipl. soc. radnik,
Mobilni telefon: 099/8196-285 
E-pošta: orgstanovanje.dugave@gmail.com

Stambena jedinica DUGAVE I, J. Denzlera 46
Telefon: 01/6607-700,
Mobilni telefon: 099/8196-292

Stambena jedinica DUGAVE II, J. Denzlera 48
Telefon: 01/6607-701, 

Stambena jedinica DUBRAVA, Dubrava 240/V 
Telefon: 01/2865-446,
Mobilni telefon: 099/8196-288

Informiranje i Zaštita osobnih podataka

Kontakt službenika za informiranje i službenika za zaštitu osobnih podataka:
Lovorka Prenner, telefon: 01/6601-209, mob: 099/8196296, fax: 01/6687-809
E-pošta: centardugave@gmail.com

Zamjena: Anica Ivanko, telefon: 01/6601-209, mob: 099/3620-841, fax: 01/6687-809,
E-pošta: pisarnica.centardugave@gmail.com

Pristup informacijama Centra Dugave

Skip to content