• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Nabava službenih vozila za potrebe voznog parka Centra Dugave

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE NOVIH OSOBNIH VOZILA NIŽE KLASE ZA POTREBE VOZNOG PARKA CENTRA DUGAVE U ZAGREBU, DUGAVE, ULICA SVETOG MATEJA 70/A, CPV broj i naziv: 34110000-1 osobni automobili, EV. BR.: 34-2023.:

Odluka o pocetku postupka-nabava sluzbenih vozila (pdf)

Poziv i upute-nabava sluzbenih vozila (pdf)

Troskovnik-nabava sluzbenih vozila (xlsx)

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave novih osobnih vozila niže klase, CPV broj i naziv: 34110000-1 osobni automobili Ev. broj nabave: 34-2023:

Odluka o odabiru (pdf)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (pdf)

Suglasnost Ministarstva na provedeni postupak nabave (pdf)

 

 

Skip to content