• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Odjel zajedničkih poslova

 

Pravni, kadrovski i opći poslovi, pravo na pristup informaciji i zaštita osobnih podataka
Lovorka Prenner, telefon: 01/66 01 209, mob: 099 81 96 296,
e-pošta: centardugave@gmail.com

 

Pisarnica i arhiva, pravo na pristup informaciji i zaštita osobnih podataka (zamjena)
Anica Ivanko: telefon: 01/66 00 777, kućni: 126, mob: 099 362 0841,
e-pošta: pisarnica.centardugave@gmail.com

 

Zaštita na radu, održavanje i vozni park
Petar Ercegovac: mob: 099/8196-295, 
e-pošta: centardugave@gmail.com

 

Prehrana, narudžba i likvidatura
Vesna Galić, mob: 099 81 96 294,
e-pošta: racunovodstvo.dugave@gmail.com

 

Ambulanta Dugave – Župančićeva
Medicinska sestra/medicinski tehničar, mob: 099 81 96 297

 

 

 

Skip to content