• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
 • (01) 6600-777
 • fax (01) 6687-809
 • centardugave@gmail.com
 • centar-dugave.hr

O nama 

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave sa sjedištem u Dugavama, Ulica Sv. Mateja 70/a djeluje od 1982. godine.
Djelatnost Centra Dugave je pružanje usluga socijalne skrbi izvan vlastite obitelji za zadovoljavanje socijalno–zaštitnih potreba djece (starosne dobi od 7. do 14. godine) i mladeži (starosne dobi od 14. do 21. godine života) koja iskazuju probleme u ponašanju i teškoće u učenju.

Stručni kadar –  Centar Dugave redovno zapošljava 100 do 105 radnika od čega je 80% stručnog kadra: socijalni pedagozi, socijalni radnici, psiholozi i odgajatelji koji pružaju usluge socijalne skrbi za više od 450 korisnika u različitim segmentima.

Centar pruža usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka u ustanovi ili u školi te stalnog, tjednog ili privremenog smještaja odnosno kratkotrajni prihvat, boravak ili stanovanje, što ovisno o vrsti tretmana uključuje prehranu, odijevanje, brigu o zdravlju i osobnoj higijeni, čuvanje i odgoj te stručnu pomoć u učenju uz skrb o školovanju i radnom osposobljavanju, radne aktivnosti, organizaciju slobodnog vremena i druge oblike stručne pomoći predviđene u sustavu socijalne skrbi.

U Centru se provodi timska procjena/dijagnostika (stacionarna i ambulantna opservacija), a u skladu s propisima o izvršenju odgojnih mjera za maloljetnike i mlađe punoljetnike izvršavaju se i sudske odgojne mjere:

 • upućivanje u Disciplinski centar sukladno Zakonu o sudovima za mladež
 • upućivanje u Centar za odgoj sukladno Prekršajnom zakonu
 • pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi
 • upućivanje u odgojnu ustanovu
 • posebna obveza upućivanja u Savjetovalište za mlade
 • privremeni smještaj maloljetnika koji su u tijeku pripremnog postupka rješenjem suca za mladež upućeni u ustanovu, do okončanja pripremnog postupka pred sudom.

U dislociranoj jedinici smještaja i organiziranog stanovanja provodimo sudsku odgojnu mjeru upućivanja u odgojnu ustanovu te pružamo usluge smještaja i organiziranog stanovanja muškoj djeci (od 12. do 14. godine) i mladeži (od 14. do 21. godine života), na lokacijama, kako slijedi:

 • Odjel smještaja u Ulici Otona Župančića 14 i
 • Odjel organiziranog stanovanja:
 • Stambena zajednica Dugave, Ulica Jurja Denzlera broj 46 i broj 48,
 • Stambena jedinica Dubrava, Avenija Dubrava 240/V.

U radu Centra Dugave poseban se naglasak stavlja na neposredan preventivni rad u osnovnim školama provođenjem programa produženog stručnog postupka u vidu pružanja usluge poludnevnog boravka u osnovnoj školi.

Korisnik može ostvariti pravo na usluge u Centru Dugave temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb.

Centar Dugave pruža usluge tijekom cijele godine te u bilo kojem trenutku svako dijete, tinejdžer i roditelj može dobiti potrebnu pomoć, bilo da se radi o savjetovališnoj usluzi, ili privremenom smještaju do konačnog rješenja problema u interesu djece i mladeži.

Djeca i mladež u stanju socijalno-zaštitne potrebe mogu u svako doba dana ili noći i sama potražiti pomoć, ako su iz bilo kojeg razloga napustila roditeljski dom, drugu ustanovu i slično, na lokaciji Prihvatne stanice Centra u Dugavama, Ulica svetog Mateja 70/A.

Stručni kadar

Centar Dugave redovno zapošljava 100 do 105 radnika od čega je 80% stručnog kadra: socijalni pedagozi, socijalni radnici, psiholozi i odgajatelji koji pružaju usluge socijalne skrbi za više od 450 korisnika u različitim segmentima.

Centar Dugave djeluje na lokacijama:

 • Mateja 70/a (sjedište i uprava te Odjel timske procjene/dijagnostike, prihvata i tretmana)
 • Župančićeva 14 (Odjel smještaja)
 • Jurja Denzlera 46 i 48  (Stambena zajednica Dugave)
 • Avenija Dubrava 240/V (Stambena jedinica Dubrava)
 • Poludnevni boravak u osnovnim školama (26 grupa u 20 OŠ na području županije Grad Zagreb i Zagrebačka županija)

 

 

deplijan-centar-dugave
Centar Dugave
Skip to content