• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Dislocirana jedinica smještaja i organiziranog stanovanja

Voditelj dislocirane jedinice smještaja i organiziranog stanovanja:

Marko Jukić, dipl. soc. radnik, kontakt mobilni telefon: 099/8196-289, e-pošta: domodgoj@gmail.com

Odjel (dislocirana jedinica) organiziranog stanovanja

Voditelj dislocirane jedinice organiziranog stanovanja:

Željko Galić, dipl.soc. radnik, kontakt telefon: 01/6144-883, 099/8196-285,

e-pošta:orgstanovanje.dugave@gmail.com

 

Odjel (dislocirana jedinica) organiziranog stanovanja pruža uslugu organiziranog stanovanja muškoj mladeži u tri stambene jedinice:

  • Stambena jedinica Dugave I, J.Denzlera 46, Tel: 01/ 660-7700, 099/819-6292
  • Stambena jedinica Dugave II, J.Denzlera 48, Tel: 01/ 660-7701 
  • Stambena jedinica Dubrava, Dubrava 240/V, 01/286-5446, 099/819-6288

 

Ovaj Odjel osigurava uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu (stalnu) ili povremenu podršku muškoj mladeži, u dobi od 16. do 21. godine u pravilu, te provođenje odgojne mjere upućivanja u odgojno ustanovu.

U dvije stambene jedinice u Dugavama (SZ Dugave) smještajni kapacitet je 12 korisnika u dobi od 16. do 18. godine, odnosno dvije grupe po šest korisnika.

U trećoj stambenoj jedinici (trosoban stan u Dubravi) kapacitet je 6 korisnika u dobi od 18. do 21. godine života. 

Tendencija u radu s ovim korisnicima je potpuno osamostaljivanje. Korisnik preuzima odgovornost za sebe, svoj život i sudjeluje u kreiranju vlastite sadašnjosti i bliže budućnosti.

LOKACIJE ORGANIZIRANOG STANOVANJA

Skip to content