• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Dislocirana jedinica smještaja i organiziranog stanovanja

Voditelj dislocirane jedinice smještaja i organiziranog stanovanja:

Marko Jukić, dipl. soc. radnik, e-pošta: markojukic.dugave@gmail.com, mobilni telefon: 099/8196-289

Odjel (dislocirana jedinica) smještaja

Voditelj (dislocirane jedinice) smještaja

Marko Jukić, dipl. soc. radnik, e-pošta: markojukic.dugave@gmail.com, mobilni telefon: 099/8196-289

Na lokaciji u Zagrebu, Trnje, Folnegovićevo naselje, Ulica Otona Župančića 14

telefon: 01/ 6144-883, mob: 099/8196-285, Telefaks: 01/6143-736
e-mail: domodgoj@gmail.com

Osigurava smještaj djece i mladih muškog spola, u pravilu u dobi od 11 do 18 godina, te provođenje odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu.

Ovaj tretman se ostvaruje u malim odgojnim grupama (5 grupa po 8 korisnika)  u sklopu kojih se pružaju usluge smještaja: stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, organiziranje prijevoza, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, stručna pomoć u učenju uz skrb o školovanju i radnom osposobljavanju, radne aktivnosti, organizacija konstruktivnog provođenja slobodnog vremena i drugi oblici stručne pomoći.

Optimalni smještajni kapacitet ovog Odjela je 40 korisnika.

Vodič za korisnike i roditelje, skrbnike (pdf Brošura)

LOKACIJA ODJELA SMJEŠTAJA – ŽUPANČIĆEVA 14

Skip to content