• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
 • (01) 6600-777
 • fax (01) 6687-809
 • centardugave@gmail.com
 • centar-dugave.hr

Odjel poludnevnog boravka u osnovnim školama

Odjel (dislocirana jedinica) poludnevnog boravka u osnovnim školama 
Voditeljica: mr. sc. Edita Šafranko, prof. defektolog,
tel: 01/6625-580, mobilni telefon: 099/1634-392, e-pošta: edita.centardugave@gmail.com

 

Aktivnosti i sadržaji programa ovog Odjela provode se u osnovnim školama na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Korisnicima ovog programa osigurava se usluga poludnevnog boravka provođenjem programa produženog stručnog postupka u školi.

Stručnjaci provode neposredni rad s djecom koja su uključena u redovni program osnovnoškolskog obrazovanja, a zapažena su u školskoj sredini po očitovanim rizičnim karakteristikama ponašanja i teškoćama u socijalnoj integraciji. Program PSP-a pri osnovnim školama ima karakter sekundarne prevencije.

Tretman se provodi na mjestu očitovanja teškoća socijalne prilagodbe što je potpuno u skladu s orijentacijom na deinstitucionalizaciju i ranu intervenciju u slučajevima manifestiranja rizičnog ponašanja djece osnovnoškolske dobi. Osnovni cilj ovog oblika rada predstavlja rana intervencija u svakom pojedinom slučaju, pružanje neposredne, kontinuirane pomoći učenicima u otklanjanju očitovanih problema te preveniranje njihova intenziviranja. Ovaj tretman organiziran je u 26 grupa u 20 osnovnih škola. Odjel u prosjeku skrbi o 380 korisnika, 10-12 korisnika u grupi.

Glavni cilj programa je pomoć djeci u ostvarivanju uspjeha te snalaženju u školskom, vršnjačkom i obiteljskom okruženju.

Aktivnosti i sadržaji programa provode se preko 30 godina u osnovnim školama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Korisnicima ovog programa osigurava se poludnevni boravak u školi u trajanju od šest sati svaki radni dan (prije ili poslije nastave, ovisno o turnusu), dva obroka, školski pribor, a naši stručnjaci provode neposredni rad s djecom koja su uključena u redovni program osnovnoškolskog obrazovanja.

Također, preko vikenda (najmanje jednom mjesečno) organiziramo grupni odlazak u kino, kazalište, muzeje, na bazen, klizanje, izlete i slično. Program se ostvaruje kroz tehnike građenja grupe i metodologiju grupnog rada, kroz individualni rad, različite oblike grupnih aktivnosti, radionice, aktivnu suradnju sa djelatnicima škole, CZSS i drugim stručnim službama te kroz savjetodavni rad sa roditeljima. Dijete se uključuje na inicijativu stručnog suradnika škole ili nastavnika, roditelja, ili nam se samo dijete obrati za pomoć.

Odluku o uključenju donosi stručni tim u sastavu: odgajatelj, soc. radnik nadležnog CZSS-a, pedagog škole ili drugi stručni suradnik u školi. Po donošenju odluke, a nakon pristanka roditelja i samog djeteta, škola se pisanim putem obraća nadležnom CZSS-u. Ured CZSS-a, nakon razgovora s roditeljima, donosi rješenje o početku pružanja usluge poludnevnog boravka u OŠ.

 

Preuzmite letak u pdf formatu:

SADRŽAJI PROGRAMA

 • Razvijanje socijalnih vještina
 • Stjecanje povjerenja u sebe i druge
 • Stvaranje pozitivne slike o sebi
 • Samopouzdanje i umijeće razvijanja inicijative
 • Razvijanje radnih navika
 • Vježbe koncentracije
 • Pomoć u učenju
 • Učenje tehnika učenja
 • Asertivnost
 • Podupiranje procesa nenasilnog rješavanja sukoba
 • Vještine rješavanja sukoba
 • Gradnja uzajamnog povjerenja i podrške
 • Komunikacijske vještine
 • Programi vršnjačke medijacije
 • Obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo
 • Razvijanje kulturnih navika
 • Organizacija slobodnih aktivnosti
 • Vikend program (izleti,kino, kazalište,muzeji….)
 • Kreativne radionice (likovne, dramske, lutkarske…)
 • Sportski sadržaji
 • Savjetovanje roditelja
 • Suradnja sa stručnim suradnicima, učiteljima, razrednicima, predmetnim nastavnicima
 • Koordinacija stručnog tim

 

POPIS OSNOVNIH ŠKOLA U KOJIMA SE PROVODI PRODUŽENI BORAVAK

LOKACIJE OSNOVNIH ŠKOLA U KOJIMA SE PROVODI PRODUŽENI BORAVAK

Skip to content