• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
 • (01) 6600-777
 • fax (01) 6687-809
 • centardugave@gmail.com
 • centar-dugave.hr

Tijela u Centru Dugave

U Centru djeluju:

 1. Upravno vijeće
 2. Stručno vijeće
 3. Stručni timovi
 4. Tim za kvalitetu socijalnih usluga
 5. Komisija za prehranu (jelovnike)
 6. Etičko povjerenstvo
 7. Povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje infekcija
 8. Povjerenstvo za nabavu
 9. HACCP tim
 10. i dr. tijela

2-1_Web Clanovi radnih tijela (pdf) 

2_2 sjednice Upravnog vijeca 2016-2020 (pdf)

2-3-Web-sjednice-Upravnog-vijeca-2020-2024 (pdf)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (pdf)

2_4-Sjednice-Strucnog vijeca 2019-2024 (pdf)

Zapisnici o radu tijela u Centru dostupni su na traženje uz primjenu izuzeća za podatke koji predstavljaju profesionalnu ili poslovnu tajnu.

Skip to content