• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Poziv na dostavu ponude – krajobrazno uređenje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA KRAJOBRAZNOG UREĐENJA SPORTSKIH TERENA I PROSTORA ZA REKREACIJU NA LOKACIJI MATIČNOG OBJEKTA CENTRA DUGAVE U ZAGREBU, DUGAVE, ULICA SVETOG MATEJA 70/A:

Poziv na dostavu ponude_krajobraz (pdf)

Odluka o pocetku postupka_krajobraz (pdf)

TROSKOVNIK RADOVA_krajobraz (xls)

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova krajobraznog uređenja sportskih terena i prostora za rekreaciju na adresi matičnog objekta Centra Dugave u Zagrebu, Dugave, Ulica Svetog Mateja 70/a, CPV broj i naziv: 45112720-8, Radovi krajobraznog uređenja sportskih terena i prostora za rekreaciju:

Odluka o odabiru-radovi krajobraznog uredjenja_ (pdf)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-nabava radova krajobraznog uredjenja_ (pdf)

 

Skip to content