• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr
Anketa o uvjetima rada i participaciji radnika u suodlučivanju u ustanovama socijalne skrbi.

Anketa o uvjetima rada i participaciji radnika u suodlučivanju u ustanovama socijalne skrbi.

Poštovane kolegice i kolege, zaposlenici u sustavu socijalne skrbi
 
zadovoljstvo mi je obavijestiti Vas da Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske u sklopu EU projekta Jačane sektorskog socijalnog dijaloga u području socijalne skrbi provodi anketu o uvjetima rada i participaciji radnika u suodlučivanju u ustanovama socijalne skrbi.
 
Cilj je ankete detektirati probleme u sustavu radničkih vijeća i participaciji radnika u suodlučivanju te izravno dati priliku zaposlenicima u sustavu da se očituju o psihosocijalnim rizicima na svojim radnim mjestima, kao i izvorima profesionalnog stresa i uvjetima rada.
 
Rezultati dobiveni anketiranjem koristiti će se za izradu dokumenta kojim će se resornom ministarstvu i Vladi RH predložiti izmjene i potrebna poboljšanja u sustavu, a koja se izravno odnose na unapređenje uvjeta rada.
Anketno ispitivanje provoditi će se putem interneta, a anonimnost i tajnost podataka su zajamčeni svim sudionicima.
 
Anketa je dostupna na:
 
Molim Vas da odvojite 10-tak minuta svoga vremena za popunjavanje ankete i svojim viđenjem trenutnog stanja i ukazivanjem na probleme doprinesete kreiranju kvalitetnijih radnih mjesta u našem sustavu.
 
Kako bi dobili što bolju sliku o stanju u sustavu, proslijedite anketu svojim kolegicama i kolegama zaposlenicima u sustavu socijalne skrbi.
 
NAPOMENA: Molimo Vas da žurno ispunite anketu,  a link proslijedite ostalim zaposlenicima u Vašoj ustanovi. Anketa je sastavni dio EU Projekta i preduvjet za organiziranje seminara i tematskih radionica za zaposlenike u sustavu socijalne skrbi.
 
S poštovanjem,
Predsjednica sindikata
Jadranka Dimić dipl. soc radnik
Skip to content