• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Natječaj – psiholog (m/ž)

Na temelju članka 24. stavak 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i...

Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 28 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 120/16) i članka 46. stavak 1. Statuta...

Skip to content