• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Nabava radova na rekonstrukciji-EV. BR. 36-2022

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA NA DJELOMIČNOJ REKONSTRUKCIJI TPS DISLOCIRANE JEDINICE CENTRA DUGAVE U ZAGREBU, FOLNEGOVIĆEVO NASELJE, ULICA OTONA ŽUPANČIĆA 14

CPV broj i naziv: 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji, EV. BR.: 36-2022.

Poziv na dostavu ponude-radovi na rekonstrukciji (pdf)

Odluka-radovi na rekonstrukciji TPS (pdf)

Centar Dugave GP strojarski projekt rekonstrukcije TS (pdf)

Centar Dugave Troskovnik strojarskih instalacija (xlsx)

Odluka o poništenju postupka nabave radova na djelomičnoj rekonstrukciji TPS:

Odluka o ponistenju – rekonstrukcija TPS (pdf)

 

Skip to content