• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

ENERGETSKA OBNOVA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I TROŠKOVNIKA PROJEKTIRANE OPREME I RADOVA U SVRHU PRIJAVE NA NATJEČAJ “ENERGETSKA OBNOVA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA” ZA POTREBE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE

ODLUKA o pocetku postupka (pdf)

POZIV NA DOSTAVU PONUDE (pdf)

Energetski certifikat Sv Mateja 70A (pdf)

Projektni zadatak investitora_CENTAR DUGAVE (pdf)

 

Skip to content