• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Nabava radova na sanaciji krovišta iznad športske dvorane Centra Dugave

Nabava radova na sanaciji krovišta iznad športske dvorane Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave:

Nacrt1 – postojece i novo stanje – ravni krov (pdf)

ODLUKA o pocetku postupka-radovi (pdf)

Ponudbeni troskovnik-sanacija krova Dugave (xls)

POZIV NA DOSTAVU PONUDE do 04_11_2019 (pdf)

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova na sanaciji krovišta iznad športske dvorane matičnog objekta Centra Dugave u Zagrebu, Ulica Svetog Mateja 70/a

Odluka o odabiru-radovi (pdf)

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA (pdf)

Suglasnost MDOMSP-radovi na sanaciji krova Dugave (pdf)

Skip to content