• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Nadzor osobnih odnosa djeteta i roditelja

Nadzor nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja. – U prostoru Savjetovališta se od 01. srpnja 2016. godine, primarno za potrebe centara za socijalnu skrb izvan područja Grada Zagreba, provodi nadzor nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja sukladno odredbama Pravilnika o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja (“Narodne novine” broj 106/14).

Za potrebe provođenja nadzora centri se upućuju prethodno uputiti molbu na službenu e-adresu: centardugave@gmail.com

 

Skip to content