• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Natječaj – psiholog (m/ž)

Na temelju članka 24. stavak 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 16. stavak 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18) ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave raspisuje

INTERNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u pretpostavljenom trajanju do godinu dana (zamjena do povratka privremeno odsutne radnice na posao) na poslovima: psihologa, 1 izvršitelj m/ž, radno mjesto službenika I. vrste zvanja

Natjecaj-psiholog-odredjeno (pdf)

Skip to content