• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Natječaj – medicinska sestra/tehničar Obavijest o izboru

Po oglašavanju Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na poslovima medicinske sestre-medicinskog tehničara, radno mjesto službenika III. vrste zvanja, m/ž, u Biltenu broj 198 od 15. listopada 2018. i na web. str. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, te na web. stranici Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (dalje: “Centar Dugave”), pravodobno je dostavljena:

  • jedna potpuna i pravodobna prijava na Natječaj kandidatkinje koja, prema priloženom životopisu i dokumentaciji, u potpunosti udovoljava oglašenim natječajnim uvjetima

Nakon obavljenog razgovora s kandidatkinjom, od strane Povjerenstva za zapošljavanje, donijeta je

ODLUKA

  1. Ivana Brtan, medicinska sestra iz Zagreba, sa završenim petogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem za medicinsku sestru/tehničara i važećim odobrenjem za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara, izabrana je kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima medicinske sestre, radno mjesto službenice III. vrste zvanja.
  2. S izabranom kandidatkinjom zasnovat će se radni odnos na određeno vrijeme počevši od 12. studenoga 2018. godine.

 

Obavijest o izboru medicinske sestre (pdf)

Skip to content