• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Natječaj – pripravnici – prvo radno iskustvo

Na temelju članka 24. stavak 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 16. stavak 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18) sukladno Odluci Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 112-06/18-01/17, URBROJ: 519-04-1-1/2-18-3 od 08. studenoga 2018. godine, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave raspisuje

INTERNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na puno i određeno radno vrijeme (u trajanju 12 mjeseci)
na poslovima odgajatelja, pripravnika, radno mjesto vježbenika I. vrste zvanja, 3 izvršitelja, m/ž
provedba mjere za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo

Više u pdf dokumentu:

NATJECAJ PRIPRAVNICI-PRVO RADNO ISKUSTVO (pdf)

Skip to content