• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
 • (01) 6600-777
 • fax (01) 6687-809
 • centardugave@gmail.com
 • centar-dugave.hr

Natječaj za zapošljavanje – odgajatelj m/ž

Na temelju članka 24. stavak 1. i 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18 i 123/19) i članka 16. stavak 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18 i 3/19) u skladu s člankom 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19, dalje u tekstu: “ZSS”) ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave raspisuje

Natječaj za zapošljavanje na neodređeno puno radno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju 6 mjeseci
na poslovima: odgajatelja, 1 izvršitelj m/ž

Stručni uvjet za odgajatelja:

 1. završen diplomski sveučilišni ili integrirani studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije (mag. soc. pedagogije, mag. soc. rada ili mag. psihologije)
 2. položen stručni ispit ili ispunjavanje uvjeta iz članka 217. stavak 3. ZSS-a
 3. najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima odgajatelja ili drugim odgovarajućim poslovima u struci (poželjno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju)
 4. nepostojanje zapreke iz članka 213. ZSS-a

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike:

 1. životopisa
 2. dokumenta o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnice ili osobne iskaznice)
 3. dokumenta o stečenoj stručnoj spremi i zvanju
 4. dokumenta o položenom stručnom ispitu ili o ispunjavanju uvjeta iz članka 217. stavak 3. ZSS-a
 5. dokumenta o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starijeg od 30 dana (elektronički zapis ili potvrda o prijavama na mirovinsko osiguranje)
 6. dokumenta kojim se dokazuje jednogodišnje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u struci (potvrde o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa iz čl. 130 st. 1. Zakona o radu, ugovora o radu, i sl.)

Više u pdf dokumentu:
Natjecaj za zaposljavanje – odgajatelj (pdf)

Obavijest o odabiru kandidata:
Obavijest o izboru_odgajatelj_02042020 (pdf)

Skip to content