• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Obavijest o izboru psihologa

Po oglašavanju Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na poslovima psihologa, radno mjesto službenika I. vrste zvanja, m/ž, u Biltenu broj 174 od 10. rujna 2018. i na web. str. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, te na web. stranici Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (dalje: “Centar Dugave”), pravodobno je dostavljeno:
 
  • 11 potpunih prijava na Natječaj kandidata koji, prema priloženom životopisu i dokumentaciji, u potpunosti udovoljavaju oglašenim natječajnim uvjetima
 
Temeljem Obavijesti Broj: 01-1766/18 LP/BV od 25. rujna 2018. godine, dostavljene svim kandidatima putem e-pošte uz istodobnu objavu na web. str. Centra Dugave, na razgovor je pozvano svih 11 kandidata.
 
Nakon obavljenog razgovora s kandidatima, od strane Povjerenstva za zapošljavanje, donijeta je
 
ODLUKA
 
  1. Ante Župić, mag. psihologije iz Zagreba, s položenim stručnim ispitom u struci i važečom dopusnicom za obavljanje psihološke djelatnosti te jednom godinom radnog iskustva u struci, stečenog tijekom stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima psihologa, izabrani je kandidat za zasnivanje radnog odnosa na poslovima psihologa, radno mjesto službenika I. vrste zvanja.
  2. S izabranim kandidatom zasnovat će se radni odnos na određeno vrijeme, a radi zamjene i do povratka privremeno odsutne radnice Maje Ivanković na posao.
 
Skip to content