• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
 • (01) 6600-777
 • fax (01) 6687-809
 • centardugave@gmail.com
 • centar-dugave.hr

Obavijest o izboru

OBAVIJEST

Po oglašavanju Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i puno radno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju šest mjeseci na poslovima psihologa, 1 izvršitelj m/ž i na poslovima odgajatelja, 3 izvršitelja, m/ž, dana 05. 04. 2019. u Narodnim novinama broj 35/2019., na web. str. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb i na web. stranici Centra Dugave te u Biltenu HZZ-a broj 68, pravodobno je dostavljeno:

 • 19 pravodobnih prijava za zapošljavanje na poslovima psihologa
  – od toga: 11 urednih i potpunih prijava kandidata koji prema priloženom životopisu i
  dokumentaciji u potpunosti udovoljavaju oglašenim natjeĉajnim uvjetima
  Jedna kandidatkinja pozvala se na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, ali nije dostavila potpunu prijavu, odnosno nije priložila dokument iz točke 6. taksativno navedene natječajne dokumentacije.
 • 35 pravodobnih prijava za zapošljavanje na poslovima odgajatelja
  – od toga: 24 urednih i potpunih prijava kandidata koji prema priloženom životopisu i
  dokumentaciji u potpunosti udovoljavaju oglašenim natjeĉajnim uvjetima
  Jedna kandidatkinja pozvala se na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, ali je već zaposlena na neodređeno i puno radno vrijeme u centru za socijalnu skrb.

U uži krug izabrano je 10 kandidata s iskustvom u djelatnosti socijalne skrbi u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju.

Pozivu na razgovor uredno se odazvalo svih 10 pozvanih kandidata.

Nakon obavljenog razgovora s kandidatima od strane Povjerenstva za zapošljavanje donijeta je

ODLUKA

I.

Izabrana kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima psihologa, radno mjesto službenika I. vrste zvanja, je:

 1. IVA ZUJIĆ, mag. psihologije s položenim stručnim ispitom u struci (Uvjerenje MDOMSP i HPK, važeća dopusnica HPK) s 2 godine naročito uspješnog radnog iskustva stečenog tijekom stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima psihologa u Centru Dugave i tijekom rada na određeno vrijeme u Centru Dugave,

II.

Izabrani kandidati/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na poslovima odgajatelja, radno mjesto službenika I. vrste zvanja su:

 1. ENA FRKOVIĆ, mag. soc. ped. s položenim stručnim ispitom u struci (Uvjerenje MDOMSP) s 1
  godinom i 4 mjeseca naročito uspješnog radnog iskustva stečenog tijekom stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima odgajatelja/soc. pedagoga u Centru Dugave i tijekom rada na određeno vrijeme na poslovima odgajatelja u Centru Dugave
 2. ANTE ŽUPIĆ, mag. psihologije s položenim stručnim ispitom u struci (Uvjerenje HPK,
  važeća dopusnica HPK) s 1 godinom radnog iskustva stečenog tijekom stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima psihologa te 5 mjeseci naročito uspješnog radnog iskustva na poslovima psihologa tijekom rada na određeno vrijeme u Centru Dugave
 3. SUZANA KRANJĈEC VIDAK, mag. soc. pedagogije s položenim stručnim ispitom u struci
  (Uvjerenje MZOS i AOO), s 4 godine i 11 mjeseci radnog iskustva na poslovima soc. pedagoga i odgajatelja, od toga 2 godine i 1 mjesec naročito uspješnog radnog iskustva stečenog tijekom rada na određeno vrijeme na poslovima odgajatelja/soc. pedagoga u Centru Dugave

S izabranim kandidatima/kandidatkinjama iz toĉke I. i II. ove Obavijesti sklopit će se Ugovor o radu na neodreĊeno i puno radno vrijeme poĉevši od 01. svibnja 2019. uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

OBAVIJEST O IZBORU 24042019 (pdf)

Skip to content