• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Obavijest o obveznoj dostavi eRačuna posredstvom Financijske agencije (FINA)

Primjena Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) 

Od 01. srpnja 2019. u punom opsegu je na snagu stupio Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018.). Sukladno članku 2. Zakona obvezni smo i u postupku jednostavne nabave zaprimati i obrađivati isključivo eRačune.

Sukladno članku 6. stavak 2. kao javni naručitelj obvezni smo usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa povjeriti Financijskog agenciji (FINA).

Člankom 14. Zakona propisane su novčane kazne za pravne osobe i odgovorne osobe u pravnim osobama za slučaj nepoštivanja Zakona.

Stoga molimo dostavu eRačuna putem FINE.

Obvezna dostava eRacuna (pdf)

Skip to content