• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Obavijest o odabiru ponuditelja za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije

Na temelju članka 46. stavak 3. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (dalje u tekstu: Centar Dugave) od strane ravnatelja Centra Dugave, dana 18. ožujka 2019. godine, donijeta je
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije CPV: 71242000-6

Odluka o odabiru (pdf)

Suglasnost MDOMSP (pdf)

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA (pdf)

 

Skip to content