• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr
Ostvarimo prava djece bez pratnje – sastanak – Domovi zdravlja u Rijeci

Ostvarimo prava djece bez pratnje – sastanak – Domovi zdravlja u Rijeci

Održan sastanak Hrvatskog pravnog centra sa stručnim djelatnicima/cama domova zdravlja u Rijeci o položaju i pravima djece bez pratnje u sustavu zdravstvene zaštite

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Rijeka i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova provedba traje od 1. studenog 2018. do 30. listopada 2019. godine. U segmentu ostarivanja prava djece bez pratnje na zdravstvenu zaštitu, organiziramo sastanke sa zdravstvenim i drugim djelatnicima koji trebaju omogućiti ostvarivanje toga prava ovoj vrlo ugroženoj skupini migranata.

Nakon što je u Zagrebu održan prvi interaktivni sastanak pravnica/ka HPC-a sa stručnim djelatnicima/cama domova zdravlja u Zagrebu, na temu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu djece bez pratnje 29. svibnja 2019. održan je drugi takav sastanak sa stručnim djelatnicima/cama domova zdravlja u Rijeci.
Na sastanku je prisustvovalo ukupno 44 sudionika, uključujući predstavnike Domova zdravlja PGŽ-a ispostava Rijeka, Rab, Krk, Opatija, Čabar, Delnice i Vrbovsko različitih stručnih profila (pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, njega u kući, patronažne sestre), djelatnike/ce Centra za socijalnu skrb Rijeka, Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka te predstavnike/ce Hrvatskog pravnog centra.

Sastanak je održan u prostorijama Doma Zdravlja PGŽ-a u Rijeci te ga je vodila voditeljica projekta Tatjana Holjevac, koja je održala predavanje o osnovama sustava međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj, pravima i obvezama posebnih skrbnika te o pojedinim pravima i obvezama djece bez pratnje, s naglaskom na pravo na zdravstvenu zaštitu. S obzirom da je sastanak bio interaktivnog karaktera, tijekom predavanja raspravljalo se o izazovima i problemima u radu s djecom bez pratnje s kojima se susreću stručni djelatnici različitih stručnih profila u domovima zdravlja, svatko sa svog aspekta djelovanja te su se pokušali riješiti neki od konkretnih problema u praksi s kojima se stručni djelatnici svakodnevno susreću. Održavanjem ovog i sličnih sastanaka nastoji se doprinijeti podizanju znanja i vještina stručnih djelatnika/ca u domovima zdravlja koji su se ili će se, u svom radu susretati s djecom bez pratnje.

Sljedeći sastanak se očekuje u u Ivancu.

Sastanak – Domovi zdravlja Rijeka (pdf)

Skip to content