• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr
Ostvarimo prava djece bez pratnje – sastanak – Domovi zdravlja u Zagrebu

Ostvarimo prava djece bez pratnje – sastanak – Domovi zdravlja u Zagrebu

Održan zajednički sastanak Hrvatskog pravnog centra i Hrvatskog Crvenog križa sa stručnim djelatnicima/cama domova zdravlja u Zagrebu

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Rijeka i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova provedba traje od 1. studenog 2018. do 30. listopada 2019. godine.

Dana 16. travnja 2019. godine održan je prvi interaktivni sastanak sa stručnim djelatnicima/cama domova zdravlja i predstavnicom Ministarstva zdravstva u Zagrebu organiziran u suradnji s Hrvatskim Crvenim križom, u odnosu na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu djece bez pratnje.

Na sastanku je prisustvovalo ukupno 14 sudionika, uključujući predstavnike Domova zdravlja Zagreb – Istok, Zagreb – Zapad i Zagreb – Centar različitih stručnih profila (voditelj službe obiteljske medicine, referent za informiranje, pomoćnica ravnateljice, pomoćnica za sestrinstvo-glavna sestra i voditeljica patronažne službe, pravnica), predstavnicu Ministarstva zdravstva, predstavnicu Centra za socijalnu skrb Novi Zagreb te predstavnike/ce Hrvatskog Crvenog križa i Hrvatskog pravnog centra.

Sastanak je održan u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa te ga je vodila voditeljica projekta Tatjana Holjevac, koja je održala predavanje o osnovama sustava međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj, pravima i obvezama posebnih skrbnika te o pojedinim pravima i obvezama djece bez pratnje s naglaskom na pravo na zdravstevnu zaštitu. S obzirom da je sastanak bio interaktivnog karaktera, tijekom predavanja raspravljalo se o izazovima i problemima u radu s djecom bez pratnje s kojima se susreću stručni djelatnici različitih stručnih profila u domovima zdravlja, svatko sa svog aspekta djelovanja te su se pokušali riješiti neki od konkretnih problema u praksi s kojima se stručni djelatnici svakodnevno susreću. Održavanjem ovog i sličnih sastanaka nastoji se doprinijeti podizanju znanja i vještina stručnih djelatnika/ca u domovima zdravlja koji su se ili će se, u svom radu susretati s djecom bez pratnje.

Sljedeći sastanak se očekuje u svibnju o.g. u Rijeci.

Sastanak – Domovi zdravlja – Zagreb (pdf)

Skip to content