• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr
Sastanak – Projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“

Sastanak – Projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“

Pružanje pravne podrške stručnim djelatnicima/ama u školama – sastanak kao oblik grupnog rada stručnih djelatnika/ca škole i pravnica HPC-a

Cilj sastanka: doprinijeti ostvarivanju prava djece bez pratnje na obrazovanje

Predložene škole:

Osnovna škola Frana Galovića / 1. osnovna škola Dugave, planirano u siječnju 2019.

Osnovna škola Podmurvice u Rijeci, planirano u veljači 2019.

Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu zajedno s Centrom za odgoj i obrazovanje „Pahinsko“, planirano u ožujku 2019.

Način izbora škole:

Sastanci će se održati u osnovnim školama u Zagrebu i Rijeci, koje su nalaze najbliže odgojnim domovima, te gdje bi se trebala upisivati ili su već bila upisivana djeca bez pratnje strani državljani, dok će u Ivancu biti održan sastanak sa stručnim djelatnicima iz osnovne škole Ivanec te stručnim djelatnicima iz Centra za odgoj i obrazovanje „Pahinsko“ Ivanec. Osnovna škola u Ivancu je odabrana iz razloga što postoji mogućnost da će se djeca koja budu smještena u Odgojnom domu Ivanec upisivati i u tu školu.

Područje: projektom će biti obuhvaćeno područje na kojem djeluju partneri, odnosno škole u Zagrebu, Rijeci i Ivancu.

Više u pdf dokumentu:

Djeca bez pratnje 2019 koncept za skole (pdf)

Skip to content